Privacy en cookies software Comandi

Privacy

Privacy en cookies software Comandi

Comandi Business Solutions BV doet er alles aan om de gegevens die je aan ons verstrekt op adequate wijze te beveiligen en jouw privacy te beschermen. Deze privacyverklaring heeft als doel om je openbaarheid te verschaffen over welke gegevens wij verzamelen bij het gebruik van onze software, wat het doel is voor het verzamelen van deze gegevens, hoe wij met jouw gegevens omgaan en welke rechten je hebt in verband met de verstrekte gegevens.

Identiteit en contactgegevens van Comandi

Comandi Business Solutions BV

Wilhelminakade 308

3072 AR Rotterdam

+31 (0)10 313 2601

KVK nr.: 57508631

Privacy Officer: Falko Cats, privacy@comandi.nl

Welke gegevens kun je aan Comandi verstrekken en verzamelen wij op onze beurt?

Als je gebruik maakt van de Comandi dashboards, leg je in Comandi gegevens vast. Dit zullen soms bedrijfsgegevens zijn, echter zullen er ook persoonsgegevens in Comandi worden verwerkt. Uiteraard is het voor ons zaak om ervoor te zorgen dat Comandi een adequaat beveiligingsniveau hanteert, zodat alle gegevens op een veilige manier kunnen worden verwerkt. Wij geven graag een overzicht van de soorten gegevens die je in Comandi kunt vastleggen:

 • Persoonsgegevens, zoals:
  • Naam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Functie
  • Geslacht
 • Bedrijfsgegevens, zoals:
  • Bedrijfsnaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Adresgegevens
  • KVK – en BTW nummer

Naast dat gegevens actief kunnen worden vastgelegd binnen Comandi, zijn er ook gegevens die we automatisch vastleggen. Zo wordt bijvoorbeeld het IP-adres vastgelegd bij het inloggen. Dit is onder andere ten behoeve van het monitoren van ongeoorloofde inlogpogingen.

Cookies

Comandi maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website (en/of Flashapplicaties) wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt om eventueel gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoef je dan niet opnieuw je gegevens in te voeren. Cookies worden ook gebruikt om informatie te verzamelen aan de hand waarvan het bezoek aan en gebruik van Comandi geëvalueerd kan worden. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens of zaken die naar jou als persoon zijn te herleiden.

Voor welk doel en op basis van welke rechtsgrond gebruikt Comandi jouw gegevens?

Comandi verwerkt jouw persoonsgegevens en/of die van jouw klanten ter uitvoering van de overeenkomst die je als Comandi Partner met ons bent aangegaan. Comandi verwerkt die gegevens met het doel om:

 • Het gebruik van de Comandi diensten mogelijk te maken;
 • Om het gebruik van de Comandi diensten aan jou te kunnen factureren

Verstrekt Comandi gegevens aan derde partijen en hoe zit het met links naar websites van derde partijen?

Comandi verkoopt jouw gegevens nooit aan derden. Comandi kan, als (sub)verwerker namens de verwerkingsverantwoordelijke, derde partijen inschakelen om de Comandi diensten zo optimaal mogelijk aan te kunnen bieden. Voor een actueel overzicht van de ingeschakelde derden kunt u contact opnemen via privacy@comandi.nl.

Naast deze ingeschakelde derden heeft Comandi ook derden ingeschakeld waarvoor Comandi verwerkingsverantwoordelijke is. We laten in deze privacyverklaring graag weten wat onze belangrijkste ingeschakelde derden zijn. Indien een volledig overzicht gewenst is, kan dit worden opgevraagd via privacy@comandi.nl. De CRM van Comandi wordt gevoerd in Zoho. In Zoho komen veelal bedrijfsgegevens voor van de Comandi Partner maar het kan voorkomen dat er persoonsgegevens, zoals de contactpersoon, worden gedeeld met Zoho. Indien je een enquête ontvangt van Comandi zullen de gegevens worden gedeeld met CheckMarket. De interne communicatie tussen Comandi werknemers verloopt via Slack. Het beleid is erop gericht dat hier geen persoonsgegevens in worden verwerkt. Voor onze e-mailmarketing, zoals onze nieuwsbrief, maken we gebruik van Createsend en Mailchimp. Tenslotte wordt gebruik gemaakt van G Suite. Via G Suite kan gebruik worden gemaakt van onder andere Google Drive en Gmail, waarin persoonsgegevens kunnen voorkomen. Met alle door ons ingeschakelde derde partijen sluiten wij verwerkersovereenkomsten om duidelijke afspraken te maken over de verwerking van persoonsgegevens. Daarbij willen wij er zeker van zijn dat die derde partij zorgt voor minstens hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Bewaartermijn gegevens

Comandi bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Indien wij hiertoe opdracht hebben gekregen of de relatie met onze Comandi eindgebruiker komt te verbreken, verwijderen wij jouw gegevens uiterlijk na het verloop van 6 maanden na verbreken van de relatie. Gegevens die langer moeten worden bewaard op grond van wet – en regelgeving zullen voor de daarin aangewezen termijn worden bewaard.

Rechten betrokkenen

Als betrokkene heb je het recht op inzage, recht op rectificatie, recht op vergetelheid, recht op dataportabiliteit, recht op beperking van de verwerking en het recht op bezwaar. Verzoeken rondom deze rechten kunnen gedaan worden door een e-mail te sturen naar privacy@comandi.nl. Een dergelijk verzoek zal binnen redelijke termijn worden behandeld, doch uiterlijk binnen vier (4) weken na ontvangst van het verzoek. Als een verzoek wordt afgewezen zal deze afwijzing worden gemotiveerd.

Naast de bovengenoemde rechten wijst Comandi je er op dat je het recht hebt een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van persoonsgegevens door Comandi. Raadpleeg hiervoor de Autoriteit Persoonsgegevens.

Houdt Comandi alles geheim?

Alle aan Comandi verstrekte persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Comandi, de medewerkers van Comandi en zij die in opdracht van Comandi toegang hebben tot persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Heeft Comandi de beveiliging van uw persoonsgegevens op orde?

Comandi hanteert verschillende maatregelen om de veiligheid en integriteit van jouw persoonsgegevens te kunnen waarborgen. Hieronder vallen maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging en onrechtmatig en onbedoelde vernietiging of onbedoeld verlies. Zo worden de gegevens die worden ingevoerd in een veilige omgeving(https) verwerkt en worden jouw gegevens opgeslagen op veilige servers die enkel toegankelijk is voor specifieke personen. Voor een overzicht van welke beveiligingsmaatregelen Comandi onder andere heeft genomen kunt u contact opnemen met privacy@comandi.nl

Door Comandi ingeschakelde derden

Sub-leverancier

Dienst

Locatie van verwerking en eventuele toepasselijke waarborgen voor gegevensverwerking

Combell

Hosting Infrastructuur (ISO 9001, 27001 gecertificeerd)

EU

Amazon Web Services

Hosting Infrastructuur (ISO 9001, 27001, 27008, 27017 gecertificeerd; SOC 1, SOC 2, SOC 3 compliance)

EU

Zendesk

Support software (ISO 27001, 27018 gecertificeerd, SOC 2 compliance)

US: EU-U.S. Privacy Shield and Swiss-U.S. Privacy Shield & Model contract clause

Google

Mail en Google apps, drive voor aanleveren documenten (ISO 27001 gecertificeerd, SOC1, SOC 2, SOC 3 compliance) 

EU. US: EU-U.S. Privacy Shield and Swiss-U.S. Privacy Shield & Model contract clause

Wijzigen privacy statement

Comandi behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen altijd op deze website worden gepubliceerd. Voor vragen over het privacybeleid van Comandi kunt u altijd contact opnemen met privacy@comandi.nl.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief.
Logo